สร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเรา
02-136-1770

ธันเดอร์เลเซอร์ ประเทศไทย

Materials all materials-all
Location:Home>Materials all > Laserschneiden, Lasermarkieren und Lasergravieren von Styrol-Acrylnitril, SAN
Image-1

Thunder Laser Video


How to choose a reliable laser cutter

WATCH NOW
▷ How to choose a reliable laser cutter
laser parametes

Thunder Laser Video


Laser Samples Parameters

WATCH NOW
▷ Laser Samples Parameters

Laserschneiden, Lasermarkieren und Lasergravieren von Styrol-Acrylnitril, SAN

Release Time:2016/06/08 Materials all Browsing Times:918

Wirtschaftliche Bearbeitung durch CO2-Lasersysteme

•Lässt sich gut mit CO2-Lasern schneiden und markieren

•Kein Einspannen oder Fixieren des SAN notwendig

•Keine Krafteinwirkung beim Schneiden, Gravieren und Markieren – daher keine mechanische Beanspruchung des Materials

•Spanloses Laserschneiden und Lasergravieren

•Filigrane Konturen durch Laserbearbeitung möglich

Are you looking for the best tactical backpack? If so, you’re in the right place. Finding a great tactical backpack will depend on a few characteristics that will satisfy your personal needs and preferences. Most of all, you need to be aware of the fact that these are best used in situations where you may need an important item or two that will be beneficial to your survival. Rotorm.com offers the best selection of survival gear, HOW TO guides, survival tips, etc. Tactical backpacks are designed for their durability and feature numerous compartments to help you maximize the space inside your pack.